Search

Visie

Onderwijs moet kinderen tot bloei laten komen, opdat zij hun weg in het leven kunnen lopen en hun plek in de wereld kunnen en durven pakken. Dit begint met weten wie je bent, waar je goed in bent en blij van wordt en de ervaring dat je mag zijn wie je bent. Het zelfvertrouwen dat kinderen hierdoor ontwikkelen, is de basis waarop zij hun leven kunnen bouwen. Van ons, als leerkrachten, vergt dit dat wij gedreven zijn om ieder kind te zien en in alle opzichten tot ontwikkeling te laten komen. Respect is een belangrijk uitgangspunt.

Kinderen die de eigen talenten kunnen inzetten bij het leren, ontwikkelen zich beter. Optimale ontwikkelingskansen vergen bovendien maatwerk in uitdaging en aansluiting op de ondersteuningsbehoefte van ieder kind. Wij sluiten daarnaast aan op de wijze waarop kinderen zich van nature ontwikkelen.

Creativiteit biedt kinderen de kans zich als mens te ontwikkelen. Uit de eigen comfortzone te stappen en onbekende kanten van zichzelf te ontdekken. Hoofd, hart en handen te verbinden om tot nieuwe oplossingen te komen of iets nieuws te creëren. Wij inspireren onze kinderen regelmatig om samen aan creatieve opdrachten te werken en daarbij niet alleen creatief te doen, maar ook creatief te denken.

Onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst in de wereld. Zij moeten zich daarom niet alleen in verbinding met zichzelf, maar ook in verbinding met de wereld ontwikkelen. Thematisch werken laat kinderen zien dat niets in die wereld op zichzelf staat. Wij laten hen ontdekken hoe verschijnselen en gebeurtenissen met elkaar samenhangen en nodigen hen uit om zich te ontwikkelen tot wereldwijze burgers en medeburgers. Een open houding hoort daarbij, evenals de bereidheid eigen overtuigingen te onderzoeken.

Om tot bloei te kunnen komen, hebben kinderen een veilige en warme omgeving nodig. Deze omgeving is de basis waarop wij bouwen en een grote kracht van onze school.

Weten hoe wij concreet handen en voeten geven aan deze visie? Lees dan verder in onze schoolgids of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.