Zoek

Schoolvereniging

Ontstaan
In 1898 begon Agatha Snellen met het geven van onderwijs aan kinderen die op school niet goed konden aarden. Haar school was bijzonder neutraal en haar pedagogische ideeën waren verwant aan die van Friedrich Fröbel en Maria Montessori. Afwisseling van sport en spel, persoonlijke aandacht en korte lesuren en lesdagen waren belangrijke uitgangspunten. Agatha trad in 1914 af als directeur. De school werd vanaf dat moment beheerd door ouders die samen de Schoolvereeniging Agatha Snellen vormden.

Bestuur
Bijna 125 jaar later is onze school nog steeds bijzonder neutraal en ook nu nog wordt de school beheerd door ouders die samen een schoolvereniging vormen. Alle ouders van onze school zijn hier lid van. Zij kiezen uit hun midden zeven ouders die samen met onze directeur het bestuur van de school vormen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de school en de werkgever van de directie, de leraren en het ondersteunend personeel. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de school.

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) is de toezichthouder van het bestuur. Tweemaal per jaar legt het bestuur daarom verantwoording af in de ALV. Tijdens zo’n vergadering wordt gesproken over ontwikkelingen die voor alle ouders belangrijk zijn, over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding hiervan. Deze ouderbijdrage wordt door de schoolvereniging geïnd en met name ingezet voor extra personeel.

Bestuursleden
De bestuursleden van de schoolvereniging worden in principe voor drie jaar gekozen. U kunt contact met hen opnemen via het centrale mailadres: bestuur@agathasnellen.nl
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Liesbeth van Rensen (voorzitter), Anne van Lakerveld (lid), Bas Stoer (lid), Joseph Wilde-Ramsing (lid), Arjan Nijland (uitvoerend bestuurder).
Wilt u weten vanuit welk besturingsmodel ons bestuur werkt? Lees dan hier verder.

Behalve bestuurslid, kunnen ouders ook lid van de medezeggenschapsraad worden. Hierin zitten ook vertegenwoordigers van ons team. Benieuwd naar ons team en de (potentiële) leerkracht van jouw kind? Klik dan vooral hier!