Zoek

Onze waarden

Verbinding is de belangrijkste waarde waarop wij bouwen. Het betekent dat wij ieder kind zien en zien wat het nodig heeft om tot bloei te kunnen komen. Wij werken vanuit respect voor de eigenheid van ieder kind en stimuleren kinderen om zich in verbinding hiermee te ontwikkelen. Alle kinderen weten zich verbonden met de gemeenschap binnen onze school en ervaren dat zij daarin mogen zijn wie zij zijn. Zij geven elkaar ruimte om zichzelf te zijn en hebben respect voor de grenzen en overtuigingen van de ander. Wij vinden het belangrijk dat zij elkaar en ons vertrouwen, als basis voor de veiligheid die zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen krijgen daarbij van ons het vertrouwen dat zij dit kunnen en ruimte om het op hun eigen manier te doen. Zij ontwikkelen daardoor ook zelfvertrouwen. Verbinding en vertrouwen maken dat kinderen hun plek in de wereld durven innemen.
Creativiteit geeft kinderen ruimte om te spelen, buiten de lijntjes te kleuren, anders te kijken, te denken en te doen. Ruimte waarin je nieuwe ontdekkingen doet en andere kanten van jezelf leert kennen. Creativiteit biedt de kans om je hoofd ‘uit te zetten’ en ‘simpelweg’ te doen. Of dat hoofd juist aan te houden en uit de gezamenlijke inzet van hoofd, hart en handen iets te laten ontstaan.

Verbinding, respect, vertrouwen en creativiteit zijn de waarden waarop wij bouwen aan onderwijs dat ieder kind tot bloei laat komen. Wil je weten in welke visie onze waarden wortelen?