Search

Talentontwikkeling

Ieder kind heeft talent en dat talent is verbonden met een grotere groep ‘intelligenties’. Kinderen kunnen goed zijn in taal of in logisch en dus ook rekenkundig denken. Andere kinderen denken in beelden en zijn ruimtelijk-visueel heel erg sterk. Een kind kan bovendien ‘natuurknap’ zijn en in relatie daarmee goed kunnen observeren. Of goed zijn in muziek, in het begrijpen van anderen of het nadenken over zichzelf. Er zijn niet in de laatste plaats kinderen die zich ontwikkelen dankzij ervaringen en dus al doende leren. Deze kinderen zijn ook dol op bewegen.

Hoewel één van deze intelligenties er bij de meeste mensen uitspringt, heeft iedereen de potentie om er meerdere te ontwikkelen. Wij dagen kinderen daarom uit om ook onbekende talenten te ontdekken en hun volledige potentie tot ontwikkeling te brengen.

Thematisch werken en talentontwikkeling: VierKeerWijzer
De methode VierKeerWijzer, die wij inzetten bij het werken aan thema’s, biedt kinderen bij uitstek de kans om met hun talenten aan de slag te gaan. De opdrachten die hierbij horen, zijn verbonden met de meervoudige intelligenties. Kinderen kiezen de opdracht die bij hun talent past, of bij een talent dat ze graag willen ontwikkelen. Alle kinderen gaan op zoek naar informatie, de wijze waarop ze dit verwerken kiezen ze zelf. Ze ontwikkelen daardoor niet alleen kennis, inzicht en vaardigheden, maar ook hun talenten.

Met de thema’s bieden wij de kinderen alle vakken die met de wereld te maken hebben op een integrale manier aan. Ze gaan daardoor zien hoe alles in de wereld met alles verbonden is. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn onderdeel van de thema’s, evenals burgerschapsontwikkeling en levensbeschouwing. Wij hopen dat onze kinderen zich mede hierdoor ontwikkelen tot wereldwijze burgers.