Zoek

Veilig klimaat

Onze school is een warme gemeenschap waarmee kinderen, ouders en teamleden zich verbonden voelen. De veilige en warme omgeving die wij bieden, draagt eraan bij dat ieder kind tot bloei kan komen. Wij willen dit graag zo houden en leggen de grens van onze populatie daarom bij 220 kinderen.

Kanjertraining
Ook de Kanjertraining, die wij in alle groepen geven, speelt een belangrijke rol in het veilige klimaat in onze school. Kinderen leren zichzelf te laten zien, de ander te zien en naar elkaar te luisteren. Ze leren zichzelf in anderen te verplaatsen en zich in iemand anders in te leven. Grenzen te stellen en grenzen te respecteren. De Kanjertraining helpt ons om te werken aan rust en een fijne sfeer waarin ieder kind zich veilig en gerespecteerd weet. Respect is voor ons een belangrijke waarde. Het betekent dat wij het eigene van ieder kind zien en niet alleen heel willen houden maar waar nodig ook sterker willen maken. Kinderen hoeven zich bij ons niet aan te passen aan het onderwijs. Wij sluiten ons onderwijs aan op het eigene van ieder kind. Kinderen weten zich ook hierdoor veilig bij ons.

Wil je meer weten over onze waarden en hun betekenis in ons onderwijs? Lees hier dan verder. Eerst meer weten over jouw rol, als ouder, in onze school?! Ga dan naar de informatie voor ouders.