Zoek

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad biedt ouders en team de kans mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Daarbij valt te denken aan benoemingen van vast personeel, de formatie en het schoolplan. De MR stelt de schoolgids vast en moet erop letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn openbaar worden gemaakt en besproken worden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. Leden worden in principe voor drie jaar lid en om de drie jaar worden er verkiezingen gehouden. De medezeggenschapsraad is op dit moment als volgt samengesteld:

Oudergeleding
Manel Verbruggen, Vertegenwoordiger sinds juni 2020
Peter Bogaard, lid sinds 1 april 2022
Leerkrachtgeleding: Karin Pijnappel, Vertegenwoordiger sinds september 2022
Iris van Rijswijk, Vertegenwoordiger sinds september 2022

Vergaderingen en contact
Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en voor dit schooljaar gepland op 20 april en 22 juni, beide keren van 16.00 uur tot 18.00 uur. Notulen zijn te vinden in Parro. Wil je contact met de medezeggenschapsraad dan kun je mailen naar mr@agathasnellen.nl

Ben je benieuwd naar de documenten die de medezeggenschapsraad vaststelt? Lees dan verder in onze schoolgids, ons schoolplan of ons schoolondersteuningsprofiel.