Zoek

Kunst en cultuur

Wij zijn Cultuurschool en dat betekent dat we vanaf groep 1 in een doorgaande lijn aan cultuureducatie werken. Samenwerking met het Centraal Museum leidde een aantal jaren geleden tot de ontwikkeling van een leerlijn ‘creatief vermogen’. We coachen de kinderen op het creatieve proces en stimuleren hen om aan eigen creatieve doelen te werken. Onderdeel van de samenwerking is ook dat alle groepen jaarlijks het museum bezoeken en in de klas met een kunstenaar aan de slag gaan.

Niet alleen beeldende kunst, ook muziek en drama hebben een plek in ons onderwijs. Beide worden gegeven door een vakdocent. Vanaf groep 1 hebben alle kinderen iedere week muziekles. Muziek stimuleert de samenwerking tussen beide hersenhelften, laat kinderen verbinding ervaren en het plezier van samen iets neerzetten. De dramalessen sluiten aan op de thema’s waaraan de kinderen werken en zijn ook verbonden met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Toneel spelen biedt immers de kans om uit de eigen comfortzone te stappen en leert kinderen zich in te leven in andere mensen.

Wil je weten waarom wij kunst en cultuur belangrijk vinden? Lees dan onze visie.