Search

Aanvraag extra vakantie en verlof

Ter info

Bij de toekenning van het verlof is de school gebonden aan wettelijke regels. Een samenvatting daarvan voor de gemeente Utrecht is op school verkrijgbaar of terug te lezen op de website. U ontvangt na indiening van dit verzoek binnen 5 werkdagen schriftelijk antwoord van de schoolleiding. Hiertegen kunt u in beroep gaan. Bij verschil van mening kunt u zich ook wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht.

Het is de school verboden extra verlof te verlenen voor verlenging van vakantie, ontwijking van files of goedkopere reismogelijkheden. Wel wordt vrijgegeven in geval van dwingende vakantie afspraken door de werkgever (zie toelichting op de site), familie jubilea, huwelijken e.d. De school is nooit gerechtigd meer dan 10 verlofdagen gedurende een schooljaar toe te kennen.