Zoek

Onze school

… een veilige en warme gemeenschap waarin ieder kind tot bloei kan komen. Wij zijn gedreven om kinderen te zien en werken vanuit respect voor de eigenheid van ieder kind. Kinderen mogen bij ons zijn wie zij zijn. Zij geven ook elkaar daarvoor de ruimte.

De talenten van kinderen zijn een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs. Wij zetten in brede zin in op talentontwikkeling en laten ieder kind ontdekken waar het goed in is. Beeldende vakken, theater, techniek en muziek spelen daarbij een rol. Evenals spel, sport en bewegen, rekenen, taal en lezen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten bij uitstek tijdens het werken aan thema’s. De opdrachten die hierbij horen, bieden alle ruimte om te ontdekken waar een kind blij van wordt en op basis van het eigen talent aan de slag te gaan. De kinderen ontwikkelen zich daardoor beter en werken regelmatig bevlogen aan een opdracht.

Het belangrijkste dat wij ieder kind laten ontwikkelen, is zelfvertrouwen. Weten dat je mag zijn wie je bent, speelt daarin een belangrijke rol. Onze kinderen ontwikkelen ook zelfvertrouwen doordat ze succeservaringen opdoen en de uitdaging krijgen die bij hen past. Het is wat ons betreft de kunst de lat voor ieder kind op precies de juiste hoogte te leggen. Het ontwikkelt daardoor niet alleen kennis, vaardigheden en talenten, maar blijft ook gemotiveerd om telkens nieuwe ontwikkelingsstappen te zetten.

Creativiteit en kunst spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Beide bieden kinderen de kans zich als mens te ontwikkelen. Kunst inspireert hen om anders te kijken dan zij gewend zijn, de eigen overtuigingen te onderzoeken en met een open houding te kijken naar de wereld om hen heen. Creatieve opdrachten nodigen uit om uit de eigen comfortzone te stappen en onbekende kanten van jezelf te ontdekken. Anders te denken en te doen en daardoor tot nieuwe creaties of oplossingen te komen. Kinderen ontwikkelen hierdoor ook de vaardigheden waar deze tijd om vraagt.

Wij zijn een team dat ieder kind tot bloei wil brengen en zien ouders als onze belangrijkste partners. U bent van harte welkom op onze school.

Namens het team van de Agatha Snellenschool,

Arjan Nijland, directeur-bestuurder