Pedagogisch klimaatEen veilige omgeving en een goed pedagogisch klimaat zijn basisvoorwaarden om te kunnen leren en groeien. We hebben veel aandacht voor gezond gedrag en hebben duidelijke normen en waarden. Met een klein aantal positief geformuleerde regels maken we duidelijk hoe iedereen kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat. Onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling (tevens anti-pest methode) is de Kanjertraining. In alle klassen wordt hiermee gewerkt.