Het team van de Agatha Snellenschool bestaat uit: 
Groep ster (1/2): Martine Gijsen en Marit Oldenburg
Groep zon (1/2):  Iris van Rijswijk en Lilian van Ingen
Groep maan (1/2): Marit Oldenburg en Diana Baars
Groep 3: Rimke Hartstra en Marit Oldenburg
Groep 4: Marcella de Jong en Fanny Gordijn
Groep 5: Arthur v/d Heijden en  Lidia Louwrier
Groep 6: Remco Rodenhuis en Lidia Louwrier
Groep 7: Melanie Snoek en Marlies van de Graaf
Groep 8: Karin Pijnappel en Roselie de Groot
Onderwijsondersteuning: Machteld de Bruijn 
Bewegingsonderwijs: Nico Dekker 
Muziek: Geonne Hartman
Administratie: Loes Meij
Concierge: Steven Verheul 
Ict onderhoud: Joost Ploegmakers
Directeur-Bestuurder: Arjan Nijland

Bijzondere taken van leerkrachten:
Teamleider: Véronique Bontrup
Bouwcoörd.: Diana Baars, Marcella de Jong
Interne begeleiding: Lilian van Ingen OB, Marlies v/d Graaf BB
Remedial teaching: Arthur van der Heijden
Coörd. cultuur: Véronique Bontrup
Coörd. stages: Marit Oldenburg
Coörd. Kanjertraining: Sylvia Lamme
Coörd. ICT: Remco Rodenhuis
Coörd. Lezen: Martine Gijsen, Marlies van de Graaf
Coörd. meerbegaafden: Marjolein Visser (BB) Diana Baars (OB)
Onderwijsontwikkeling & 4xW: Marlies v/d Graaf
Interne contactpersoon voor leerlingen: Lidia Louwrier