Medezeggenschapraad


In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij adviseren directie en bestuur over schoolbeleid en hebben adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Zij worden voor maximaal twee keer drie jaar gekozen. 
De MR is bereikbaar via mr@agathasnellen.nl of onderstaande telefoonnummers. 

Leden 

Oudergeleding:
Aad van Vliet           (voorzitter) 06-22410190  Vertegenwoordiger sinds februari 2017
Marielle Frumau     (secretaris) 06-46603402  Vertegenwoordiger sinds oktober 2016
Leerkrachtgeleding:
Arthur van der Heijden Vertegenwoordiger sinds september 2017
Remco Rodenhuis          Vertegenwoordiger sinds april 2016

Vergaderingen
De vergaderingen (15:30-17:30 uur)  voor dit schooljaar zijn openbaar en gepland op:
08-11-2018 Agenda voor deze vergadering
17-01-2019 Agenda voor deze vergadering (let op aanvang 16.30)
21-02-2019 Agenda voor deze vergadering
19-03-2019  Agenda voor deze vergadering
16-04-2019 Agenda voor deze vergadering
09-05-2019 Agenda voor deze vergadering
20-06-2019 Agenda voor deze vergadering

De agenda is op te vragen via een mail naar remco@agathasnellen.nl

Notulen 
Hier vindt u de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad: 

juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
november 2018
oktober 2018


Reglementen
Medezegenschapsreglement
Huishoudelijk Reglement