Medezeggenschapraad


In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij adviseren directie en bestuur over schoolbeleid en hebben adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Zij worden voor maximaal twee keer drie jaar gekozen. 
De MR is bereikbaar via mr@agathasnellen.nl of onderstaande telefoonnummers. 

Leden 

Oudergeleding:
Aad van Vliet           (voorzitter) 06-22410190  Vertegenwoordiger sinds februari 2017
Marielle Frumau     (secretaris) 06-46603402  Vertegenwoordiger sinds oktober 2016
Leerkrachtgeleding:
Arthur van der Heijden Vertegenwoordiger sinds september 2017
Remco Rodenhuis          Vertegenwoordiger sinds april 2016

Vergaderingen
De vergaderingen (15:30-17:30 uur)  voor dit schooljaar zijn openbaar en gepland op:
08-11-2018 Agenda voor deze vergadering
17-01-2019
21-02-2019
19-03-2019
16-04-2019
09-05-2019
20-06-2019

De agenda is op te vragen via een mail naar remco@agathasnellen.nl

Notulen 
Hier vindt u de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad: 
Februari 2017
Maart 2017
Mei 2017
Juni 2017
September 2017
Oktober 2017
Januari 2018

Reglementen
Medezegenschapsreglement
Huishoudelijk Reglement