Wij, Marlies (ma. en di.) en Arthur ( wo. t.m. vr.), zijn de leerkrachten van groep 6. Wij hebben een aantal jaar groep 7 samen gedaan en dit jaar voor het eerst groep 6. Voor ons is dit niet helemaal nieuw. Marlies is haar onderwijscarrière begonnen in een groep 5-6 combinatie en Arthur heeft in zijn 40-jarige loopbaan in het onderwijs al veel groepen gezien. 
In groep 6 leren de kinderen veel. Met rekenen wordt de stap gemaakt van het automatiseren van verschillende strategieën naar het combineren van de verschillende strategieën om tot een oplossing te komen. Ook worden de getallen steeds groter en verkennen we de getallen tot 100.000. Ook wordt dit jaar de stap naar cijferend rekenen gemaakt.  
Bij taal en spelling wordt de eerder geleerde stof uitgebreid en verdiept. Ook begrijpend lezen wordt een steeds belangrijker onderdeel. Dit jaar worden hiervoor verschillende strategieën verkend. 
Bij 4x Wijzer behandelen we dit jaar 4 geschiedenisthema's en bij de 4 aardrijkskundethema's leren de kinderen heel Nederland kennen. Ook komen er dit jaar verschillende natuurthema's aan bod. De kinderen houden dit jaar een presentatie bij een geschiedenis- of aardrijkskundethema. Zij mogen zelf weten hoe ze deze presentatie vorm geven. Wij zullen hierbij ook extra aandacht besteden aan verschillende presentatievaardigheden. Het cultuurproject staat dit jaar in het teken van tegenstellingen. 
Kortom het is een vol, maar o zo gezellig jaar!