In groep 5 werken twee leerkrachten: Arthur van der Heijden en Melanie van Dijk-Snoek.

Melanie heeft na het voltooien van een management opleiding aan de hogere hotelschool, de opleiding tot leerkracht basisonderwijs afgerond. Hiernaast heeft zij 9 jaar als zwemonderwijzeres gewerkt waarbij zij les gaf aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit jaar start zij voor het tweede jaar als leerkracht in groep 5 op maandag en dinsdag. Daarnaast start zij dit jaar met de opleiding tot gymdocent. 

Tevens werkt Melanie op de woensdag en donderdag als leerkracht in groep 7.

Van woensdag tot vrijdag neem ik het stokje over: Arthur wist echt niet wat hij wilde worden en kwam eigenlijk bij toeval (want er was zo'n gezellige Havo-top) op de Pedagogisch Academie terecht.
Maar het is toch wel een goede keus geweest kun je na zoveel jaren wel zeggen, dit jaar wordt nummer 45

Naast de klas ben ik altijd erg geïnteresseerd in onderwijsbehoeften die kinderen specifiek nodig hebben. Vandaar de opleiding tot Intern begeleider; een taak die ik jarenlang heb uitgevoerd. Vorig jaar heb ik die taak overgedragen aan Marlies, nu doe ik meer uitvoerende taken binnen de r.t. (remedial teaching).
Ik doe dus ook die taken voor leerlingen uit groep 5.

In groep 5 rekenen we niet meer uit een werkboekje maar op de computer met behulp van het programma Snappet! Een adaptief programma waarbij de leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen, en Snappet deze aanpast aan het niveau. De overige vakken zullen voornamelijk op schrift gemaakt worden. 

Wij hebben ervaren dat het heel goed is om over gedrag te praten, zonder dat er net een ruzie geweest is. Om situaties uit te spelen, om na te denken over je eigen rol en om op een speelse manier te werken aan sociale vorming. Hiervoor werken we met de kanjertraining. 

Met 4XWijzer werken we aan de hand van de acht intelligenties (doe, ik, samen, getal, taal, muziek, natuur en kijk). We beginnen ieder thema met de vragen die centraal staan tijdens het thema, dan informeren we bij de kinderen wat ze al van het onderwerp weten. Hierna laten we de kinderen ervaren, informatie opdoen en experimenteren en presenteren met van alles op het gebied van het thema. 

Naast geschiedenisthema's als Oma’s tijd, Kloosters, de Romeinen e.d. werken we ook aan aardrijkskunde-opdrachten (rond Nederlandse thema's) en komen ook natuuronderwerpen en gezondheid aan bod.