Een van de kleutergroepen op onze school is groep Zon. De juffen van deze groep zijn Iris en Lilian werken nu aan een beschrijving voor op deze plek.