Privacy


​​​​​​Als schoolvereniging Agatha Snellen vinden we het belangrijk om op een goede manier met privacy en persoonsgegevens om te gaan van leerlingen, ouders en medewerkers.
We willen transparant zijn in hoe we dit doen en welke regels en protocollen we daarbij handhaven. 
Veranderingen in regel- en wetgeving rondom de AVG houden ons als school in ontwikkeling. We zullen u van deze ontwikkelingen zeker op de hoogte houden via de nieuwsbrief, de website en op de ALV. 
Op deze site vindt u het privacy-reglement van de school, het protocol sociale media en het protocol incidenten en datalekken (zie downloads). Ook de link naar het data-lekformulier is hier te vinden.
 
Daarnaast nodigen wij u uit om vragen en zorgen rondom het thema "privacy" met ons te delen. 
 
Regelementen en protocollen over de privacywetgeving zijn te vinden onder downloads. 
Formulier melden datalek kunt u hier openen.