Activiteiten


Er zijn allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Zoals bijvoorbeeld de schoolreisjes, de vijfdaagse reis naar Vlieland voor groep 7&8, Sint en Kerst, schoolprojecten, cultuurthema’s, sportdag en –toernooien, excursies bij thematisch werken, deelname aan het Filmfestival en het afscheid van groep 8. Op de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar hoort u wat er dit schooljaar gepland staat, en de kalender en de nieuwsbrief geven u ook meer informatie over de vele activiteiten.