Luizen


Alle kinderen krijgen eenmalig een luizenzak, om hun jas in te bewaren aan de kapstok. Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door het luizenteam, en als er luizen of neten worden gevonden worden alle ouders van de betreffende groep geïnformeerd, zodat zij thuis kunnen controleren en zo nodig behandelen. Is de zak kwijt, dan kunt u voor een euro een nieuwe kopen bij de administratie.