Ziek en verlof


Als een leerling ziek is moet dit voor half negen telefonisch worden doorgegeven (030-2313219). Leerlingen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. Alleen in bijzondere gevallen mag er buiten de schoolvakanties vrij worden gegeven. Een formulier om bijzonder verlof aan te vragen vindt u onder ‘downloads’.