Aanmelden


Aanmelding en plaatsing
De Agathasnellenschool heeft een vaste procedure voor het plaatsen van nieuwe leerlingen.
De kinderen die al een broer of zus op school hebben, c.q. tot hetzelfde gezinsverband behoren als een leerling die al op school zit worden altijd geplaatst, mits ze tijdig zijn aangemeld.
Dat geldt ook voor de kinderen van personeelsleden.
De overige aanmeldingen worden gesorteerd op basis van de afstand tot de school, gemeten met google maps. De kinderen die het dichtst bij school wonen, worden als eerste geplaatst. Bij een gelijke afstand, wordt de verdere rangschikking bepaald door de geboortedatum, het oudste kind krijgt dan voorrang.

Om mee te kunnen doen met de toelatingsprocedure is een tijdige aanmelding van belang.
Geboortejaar    Schooljaar          Beslissing            Aanmelden vóór
2012                    2016-2017           okt. 2014             1 okt. 2014
2013                    2017-2018           okt. 2015             1 okt. 2015
2014                    2018-2019           okt. 2016             1 okt. 2016
2015                    2019-2020           okt. 2017             1 okt. 2017

Ook na de toelatingsprocedure kunt u uw kind aanmelden. Uw kind komt dan op de wachtlijst te staan.
Zie voor meer informatie bij downloads: aannamebeleid

Hier kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.
Let op: na invullen, eerst opslaan dan verzenden.

Voor de kinderen die met zekerheid worden geplaatst dient een ander formulier te worden ingevuld, graag contact opnemen met de administratie: administratie@agathasnellen.nl of bellen met 030-2313219.