Oudercommissie


Elke groep heeft één of twee klassenouders, die samen de oudercommissie vormen. De commissie organiseert activiteiten en feesten in nauw overleg met school.