Alle ouders samen vormen de Algemene Ledenvergadering, die de toezichthouder van de school is. 
De ALV vergadert in mei en november.