Contributie


Ouders van leerlingen zijn lid van de schoolvereniging en betalen een vrijwillige contributie. Deze gelden komen volledig ten goede van het onderwijs en wordt met name ingezet voor extra personeel. Hierdoor hebben wij kleine kleutergroepen, een onderwijsondersteuner en vakleerkrachten. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en staat vermeld in de schoolgids. Iedereen die niet kan voldoen aan het betalen van de contributie kan bij de penningmeester schriftelijk om vermindering vragen.