Nieuwe leerlingen


Ouders krijgen tijdig uitgebreide informatie over alle praktische zaken die nodig zijn om een goede start te kunnen maken op school. Kleuters krijgen een welkomstkaartje waar op staat in welke groep ze komen, zon, ster of maan. Zij mogen vanaf het moment dat ze drie jaar en tien maanden zijn, drie keer een ochtend in hun nieuwe groep komen wennen. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak met de leerkracht.
Voor aanmelding van leerlingen die tussentijds instromen hebben we een aparte procedure. Eerst is er een kennismakingsgesprek met de directeur en/of de intern begeleider en de ouders. Vervolgens wordt er informatie met de vorige school opgenomen om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling en komt de leerling een ochtend meedraaien bij ons op school. Daarna besluiten we of de leerling in de gewenste groep kan worden geplaatst.