Onze school


Wat in 1898 een klasje van 8 kinderen was, onder leiding van mejuffrouw Agatha Snellen, is nu een bloeiende school met ca. 220 leerlingen verdeeld over drie kleutergroepen en 6 jaargroepen. Wij zijn een school die openstaat voor alle kinderen, ongeacht herkomst of levensovertuiging. Onze school is een gemeenschap waarin iedereen verbonden is met elkaar. Veel ouders leveren een bijdrage als vrijwilligers en kinderen van verschillende leerjaren werken regelmatig met elkaar samen. Daarnaast proberen we in het onderwijs zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en aan te sluiten bij hun eigen leerstijl (passend onderwijs).