Missie en visie


Naast gedegen onderwijs in de basisvakken taal en rekenen is er op onze school veel aandacht voor de brede en culturele ontwikkeling van de leerlingen. We willen het plezier in leren en de nieuwsgierigheid, die kinderen van nature gegeven is helpen ontplooien. De vaardigheden van de 21-eeuw zijn onze leidraad hierbij.